Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Środa 17 lipca 2019 roku Jadwigi, Bogdana Odwiedziło nas: 8391874 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
Jakie czynniki najbardziej wpływają na Pani / Pana poczucie bezpieczeństwa w ruchu dorogowym?
Oznakowanie poziome i pionowe dróg
zachowanie innych uczestników ruchu drogowego
zmiany organizacji ruchu
częste i wnikliwe kontrole drogowe
budowa nowych dr.óg ( obwodnice, ringi, autostrady)
natężenie ruchu
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 23 lipca 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 02 - 03.08.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 07.08.2019 r.


zobacz więcej

Egzaminy

 

Wiadomości bieżące 
 

Egzaminy w ośrodku egzaminowania odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach 7:05 do 15:00 w środy w godzinach 7:05 do 19:30, wg wcześniejszych zapisów w Biurze Obsługi Egzaminów. 

Uwaga! Wyznaczona godzina egzaminu nie oznacza rozpoczęcia egzaminu praktycznego, kolejność egzaminowania osób wyznacza komputerowy system losowania.
 

Zgodnie z § 11.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz 1206 ) osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej  -osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem , faxem, pocztą.

 

e-mail: boe@word.slupsk.pl

 

Rezygnacje pisemne będą przyjmowane i dokonywane w godzinach pracy WORD Słupsk, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje na najbliższy dzień roboczy) do godziny 14:00 (np. rezygnacji z poniedziałku można dokonać do piątku do godz 14:00).
Przy uwzględnianiu rezygnacji brana pod uwagę będzie data i godzina wpływu do WORD Słupsk. Po wysłaniu rezygnacji poprzez e-mail należy się upewnić telefonicznie czy e-mail został otrzymany przez WORD Słupsk.

Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Po ustaleniu terminu egzaminu należy sprawdzić dane osobowe oraz ustalony termin egzaminu na otrzymanym zaświadczeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności na zaświadczeniu można zgłosić je w Biurze Obsługi Egzaminów. W przypadku niezgłoszenia niezgodności  żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrytwane.

W przypadku zapisu telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić termin egzaminu w formie pisemnej - e-mailem, faxem, pocztą. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia terminu egzaminu ustalony termin pozostaje, natomiast żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

 

Osoba przystępująca do egzaminu powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany).

 


Osoby przystępujące do egzaminu mogą oczekiwać w poczekalni budynku lub przed budynkiem ośrodka egzaminowania.

 

 

 

 

 

Ogólne informacje dotyczące egzaminowania 

1.Procedura przyjmowania skarg dotyczących sposobu i oceny egzaminu państwowego.

2. Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kat. B zostały wyposażone w kamery -  zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

3. Dostęp do nagranego materiału posiadają:
- dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona;
- egzaminator nadzorujący;
- osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór;
- osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin;
- egzaminator, w stosunku do którego wszczęto postępowanie wyjaśniające.

4.Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kat. B+E , C, D również zostały wyposażone w kamery.


5. Zapis z kamer  jest przechowywany przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 
 

 

Statysytka egzaminowania                 Pliki do pobrania

 

 
 


ZAPISY NA EGZAMIN ON-LINE

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu w WORD Słupsk możliwości rezerwacji terminu egzaminu przez internet za pośrednictwem serwisu info-car.pl.

czytaj więcej

Wymagane informacje i dokumenty do rejestracji na egzamin państwowy

Data publikacji: 2012-12-30

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Biurze Obsługi Egzaminów (BOE) informacji o nr PESEL kandydata i numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) osobiście, poprzez pełnomocnika (wraz z pisemnym pełnomocnictwem) , telefonicznie lub przez internet .

czytaj więcej

Opłaty za egzamin obowiązujące od 19.01.2013

Data publikacji: 2012-12-30

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY

czytaj więcej

AKTUALNE AKTY PRAWNE

Data publikacji: 2012-10-18

 

Aktualne rozporządzenia i ustawa dotyczące egzaminowania kandydatów na kierowców.

czytaj więcej

Procedury obsługi interesantów w Biurze Obsługi Egzaminów

Data publikacji: 2011-04-04

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019/BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia procedur obsługi interesantów

w Biurze Obsługi Egzaminów WORD Słupsk

(wyciąg z procedur)

 

czytaj więcej

Przeprowadzanie egzaminów państwowych pojazdami OSK

ZARZĄDZENIE nr 6/2019//BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 31.01.2019 roku w sprawie:

Przeprowadzania państwowych egzaminów praktycznych pojazdami ośrodka szkolenia kierowców oraz rejestrowania praktycznej części egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy pojazdami ośrodka szkolenia kierowców

czytaj więcej

SPOSÓB WYWOŁYWANIA OSÓB NA EGZAMIN PAŃSTWOWY

Data publikacji: 2014-05-05
SPOSÓB  WYWOŁYWANIA OSÓB NA EGZAMIN PAŃSTWOWY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego stosuje nowy sposób wywoływania osób na egzamin,  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych .

czytaj więcej

Egzamin teoretyczny

Data publikacji: 2013-07-08

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

czytaj więcej

Procedura składania skarg

Data publikacji: 2011-03-17

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

Procedura postępowania w przypadku skarg na przebieg egzaminów państwowych jest realizowana w trybie art. 67 ust 1 pkt 1, 4 oraz art. 68 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku Dz.U. poz. 1284 z 2018 roku z późn. zmianami.

czytaj więcej

Do góry